Kulturarv och biståndspolitik

Publication
Author:
Bengt O.H, Johansson
Description:
En sammanställning av svenska regelverk och internationella deklarationer och konventioner av betydelse för kulturmiljöer i internationellt utvecklingssamarbete.
pages:36