Scenkonst

Publication
Author:
Pressart
Description:
Faktablad om kulturfonder som informerar om ett antal projekt gällande scenkonst och kulturfonder i ett antal länder/regioner som kultur- och medieenheten handlägger.
pages:2