Förhållningssätt Utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika

Publication
Description:
Målsättningen, inriktningen och omfattningen avseende Sidas
utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika, inklusive Sidas arbete med EU:s Medelhavsbistånd, presenteras i föreliggande Förhållningssätt för Sidas
utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika. Förhållningssättet fastställdes av Sidas generaldirektör i april 2002 (GD 41/02) och gäller t.o.m. december 2004,
med möjlighet till förlängning. För utvecklingssamarbetet med Västbanken och Gaza finns en särskild strategi antagen av regeringen.
pages:32