Informationsteknologi (ICT) för utveckling

Publication
Author:
Ageta Sundgren
Description:
Publikationen beskriver Sidas stöd till utveckling av Informationsteknologi i samarbetsländerna. Här finns information om prioriterade områden och former för arbetet.
pages:2