Det är möjligt att halvera fattigdomen till 2015

Publication
Author:
Gullers group på uppdrag av Sida info.
Description:
FN:s Milleniemål (MDG's) är ett urval av konkreta målsättningar som baseras på FN:s Milleniedeklaration. Faktabladet beskriver dessa och kopplingarna till Sidas arbete med att minska fattigdomen.
pages:2