Ökad tillväxt gör världen rikare - broschyr

Publication
Author:
Annika Otter, Lars Tallert, Magnus Rosshagen, Sara Lindblom, Anna lindholm
Description:
Tolv projekt som exemplifierar hur svenskt utvecklingssamarbete bidrar till ökad tillväxt och minskad fattigdom.
pages:24