Systemrevision av Afrikagrupperna

Publication
Series:
Serier – Systemrevisioner/KapacitetsstudierDescription:
November 2003 / Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.
Denna systemrevision genomfördes under 2003.
pages:98