Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser

Publication
Author:
Sida
Series:
Serier – Systemrevisioner/KapacitetsstudierDescription:
Systemrevision 2003:1 / Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner och kapacitetsstudier av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Dessa analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.
pages:90