Kuba årsrapport 2001

Publication
Author:
Sida
Description:
Årlig biståndsrapport 2001
Denna rapport ger en överblick över de beslut och riktlinjer som styr biståndet samt Sidas verksamhet
vad gäller Kuba. Eftersom detta är den första rapporten i sitt slag innehåller den även en historisk tillbakablick över det svenska biståndets utveckling. Kommande rapport färdigställs under mars-april 2003 och kommer då att avse år 2002.
pages:20