Internrevisionens årsrapport

Publication
Author:
Sekretariatet för utvärdering och intern revision
Description:
Verksamhetsåret 2002 / Internrevisionen (IR) har under år 2002 avlämnat tre revisionsrapporter, slutfört två granskningar vilkaavrapporteras till Sida under januari/februari år 2003, påbörjat fyra nya granskningar samt stött Sidasavdelningar med rådgivning.
 
pages:18