Välkommen hem!

Publication
Author:
Sida, PEO
Description:
För hemvändare och hemmaväntare / Broschyren riktar sig till personer som kommer hem från utlandsuppdrag och tar upp vad det, på ett personligt plan, kan innebära att komma hem. Broschyren tar upp stress, relationer och vilket stöd det finns när man kommer hem.
pages:16