Samarbetet med Litauen en resultatanalys

Publication
Author:
Susanne Oxenstierna, Björn wallberg
Description:
Rapporten ger en sammanfattning och en analys av resultaten av det svenska utvecklingssamarbetet med Litauen under åren 1995-1998. Analysen avser relevansen i samarbetet både vad gäller Litauens behov av stöd i reformprocessen och med avseende på de mål och den landstrategi som styrt samarbetet från svensk sida.
pages:62