Samarbetet med Estland en resultatanalys

Publication
Author:
Krister Eduards, Lennart Peck
Description:
Sedan det svenska stödet till reform- och övergångsprocessen i Estland inleddes 1990, har sammanlagt 409 mkr betalats ut t o m 1997. Insatser inom områdena ekonomi och förvaltning har dominerat samarbetet och tagit sammanlagt 48% av medlen i anspråk.
Föreliggande resultatanalys belyser bedgetåren 1995/96 och 1997 samt del av 1998. En huvudfråga för resultatanalysen är bedömningen av samarbetets relevans, i första hand i relation till de uppställda målen -Säkerhetsgemenskap, demokratins kultur, socialt hållbar ekonomisk omvandling, och miljömässigt hållbar utveckling.
pages:64