Development and Change

Publication
Series:
Serier – Health Division DocumentDescription:
Att avveckla det gamla Sovjet
Drygt tio år efter Sovjetunionens upplösning pågår en grundläggande och smärtsam förändring i de 15 självständiga stater som uppsplittringen resulterade i.
I några länder och områden går omställningen till marknadsekonomi och demokrati snabbt. I andra har förändringarna varit obetydliga och motarbetade av det politiska etablissemanget och ekonomiska intressen.
pages:26