Demokrati och fred

Publication
Author:
Sida
Description:
Centralamerikas mödosamma väg
De många sociala konflikterna i Centralamerika kulminerade under 1980-talet då stora delar av regionen präglades av fullskaliga inbördeskrig. Fred har under 1990-talet uppnåtts i Nicaragua, El Salvador och Guatemala, men processen mot en varaktig fred, social utveckling och demokrati vilar på en bräcklig grund.
pages:4