10. Metoder för kapacitetsutveckling

Publication
Author:
Lage Bergström
Description:
En rapport för Sidas projektgrupp
"Kapacitetsutveckling som en strategisk fråga"
Capacity Development - Sida Working Paper No. 10
pages:30