06. Kompetensutveckling och bärkraft

Publication
Author:
Lage Bergström
Description:
En rapport för Sida-projektet "Kompetensutveckling i projekt och program"
Capacity Development - Sida Working Paper No. 6
pages:50