Musik

Publication
Author:
Sida, DESO/Kultur- och medieenheten
Description:
Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden
Att ge barn och ungdomar möjlighet at lära sig spela, dansa och sjunga, gärna med utgångspunkt i deras egna traditioner, är kärnan i Sidas musikstöd. Men stödet handlar också om att försöka bevara musikarv som riskerar att försvinna.
pages:2

  • Download: Musik
  • Filesize: 993,54 KB