Litteratur

Publication
Author:
Sida, DESO/Kultur- och medieenheten
Description:
Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden.
För att värna om det fria ordet i ett demokratiskt samhälle krävs idag en läsande miljö. Sidas stöd till litteratur handlar i första hand om att stödja och upprätthålla läskunnigheten i världens fattigaste länder.
pages:2