The Logical Framework Approach (LFA)

Publication
Author:
Metodenheten
Series:
Serier – POM Working PaperDescription:
En sammanfattning av LFA-teorin - Januari 2003 / Vad är LFA?
En målstyrd projektplaneringsmetod som LFA är i korthet:
- Ett instrument för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt.
- Ett hjälpmedel för logisk analys och strukturerat tänkande vid projektplanering.
-  Ett ramverk, ett frågebatteri, som om det används enhetligt ger en struktur och är en hjälp i dialogen mellan olika intressenter i ett projekt.
-  Ett planeringsinstrument som ramar in de olika elementen i en förändringsprocess(problem, mål, intressenter, plan för genomförande etc.)
- Ett instrument för att skapa deltagande/ansvar/ägarskap.
- Ett format för att beskriva och sammanfatta projekt.
pages:28