Svenska bataljonens humanitära insatser i Kosovo

Publication
Author:
Maria Broberg Wulff, Karin Ströberg
Series:
Serier – Sida EvaluationDescription:
Sida Evaluation 01/10 / Den första svenska bataljonen kom till Kosovo i oktober 1999. Inom dess uppgifter har ingått att garantera säkerheten för de boende, men även att genomföra humanitära insatser som stöd till civilbefolkningen. Ett ramavtal på 1.5 miljoner kronor undertecknades mellan Sida och SWEDINT i februari 2000 som gav den svenska bataljonen bidrag för att genomföra småskaliga humanitära insatser. Det är dessa insatser som utvärderas här.
pages:38