Multigrade Schools in Zambian Primary Education - A report on the Pilot Schools in Mkushi District

Publication
Author:
G. Lungwangwa
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Zambia är ett stort land, så stort som Sverige och Norge tillsammans, men på många områden är det glesbefolkat. Det har varit och är fortfarande en stor förflyttning av människor från landsbygden till städerna. Denna rapport handlar om hur regeringen försöker ge skolgång för barn i glesbygd. Vad i Zambia kallas multi - årskursskolor var vanliga i Sverige väl in i detta århundrade. Zambia försöker på detta sätt att uppmuntra familjer att stanna kvar i dessa avlägsna områden, och samtidigt hoppas på detta sätt att minska trycket på urbana skolor.pages:111